Biznes planChet – el kapitali ishtirokidagi “Hamkorbank” aksiyadorlik tijorat bankining 2021 yil uchun biznes rejasi

2021 yil uchun Biznes rejani asosiy parametrlari:


 • Bank aktivlari 24% ga o‘stirgan holda, uning qoldig‘ini 13,0 trln. so‘mga yetkazish;
 • Kredit qo‘yilmalarini 28% ga o‘stirgan holda, uning qoldig‘ini 9,3 trln. so‘mga yetkazish;
 • Aholi va xo‘jalik yurituvchi sub'yektlardan jalb qilinadigan depozitlar qoldig‘ini 30% ga oshirish;
 • Aktivlar samaradorlik ko‘rsatqichini (ROAA) 3,6% ga yetkazish.2021 yil uchun ustuvor vazifalar: 1. Chakana biznesni rivojlantirish, chakana mahsulotlar hajmi va foydaliligini oshirish, yangi jozibador va flagman maxsulotlarni ishlab chikish;
 2. Xazina yo‘nalishini rivojlantirish. Xazinani yangi instrumentlaridan keng foydalanish;
 3. Tarmoklarni kompleks transformatsiya qilish, kam samarali bank tarmoqlarini ixcham va zamonaviy «Bank xizmatlari ofis» lariga aylantirish;
 4. Rakamli bankingni rivojlantirish, samaradorlikni oshirish va bank mahsulotlarini sotishni omnikanal tizimini shakllantrish;
 5. Muammoli aktivlar bilan bog‘liq ishlarni optimallashtirish va samarali undiruv tizimini shakllantirish;
 6. Ichki nazorat, tavakallichiliklarni boshqarish va komplayns-nazorat tizimlarini takomillashtirish;
 7. Faoliyatni samradorligini oshirish va biznes-jarayonlarni optimallashtirish;
 8. COVID-19 pandemiyasi oqibatlarini bartaraf qilish bo‘yicha ishlarni davom ettirish.


Chet – el kapitali ishtirokidagi “Hamkorbank” aksiyadorlik tijorat bankining 2020 yil uchun biznes rejasi


Bankning yillik biznes rejasi asosiy parametrlari:

 • Bank aktivlari miqdorini 1,29 barobarga oshirish;
 • Kredit qo‘yilmalari hajmini 1,35 barobarga oshirish;
 • Aktivlar samaradorlik ko‘rsatkichini (ROAA)  4,1% , kapital samaradorlik ko‘rsatkichini (ROAE) 30,3% bo‘lishini ta’minlash.


Joriy yildagi ustuvor vazifalar:

 • Chakana biznesni rivojlantirish va takomillashtirish. Chakana xizmatlarning hajmini va foydaliligini oshirish. Raqobatbardosh va jozibador chakana xizmatlarni ishlab chiqish va raqamli bankingni rivojlantirish;
 • Xazina yo‘nalishini rivojlantirish va takomillashtirish. Bank resurslarini tizimli boshqarish jarayonini joriy qilish. Moliyaviy instrumentlarni keng qo‘llagan holda xazina amaliyotlari hajmini oshirish;
 • Bankning mahsulot va xizmatlarini sotish tizimining samaradorligini oshirish. Savdoni moliyalashtirishni rivojlantirish va aktiv qo‘llash;
 • Savdo nuqtalarining samaradorligini ta’minlash. Yangi filiallarning imkorniyatlaridan foydalanish va bank xizmatlarini ko‘rsatish markazlarini rivojlantirish;
 • Bank harajatlarini optimallashtirish va samarali boshqarish. Bank harajatlari va boshqaruv hisobini monitoring tizimini takomillashtirish;
 • Bank biznes-jarayonlarini optimallashtirish. Avtomatizatsiya tizminini oshirish, raqamli bankingni rivojlantirish va kengaytirish, yangi innovatsion texnologiyalarni joriy qilish. Jarayonlarni markazlashtirish;
 • Korporativ boshqaruv tizimini rivojlantirish, xodimlar samaradorligini oshirish. Biznesga muvaffaqiyat ruhiyati bilan xodimlarning malakasi va professionallik darajasini rivojlantirish;
 • Ichki nazorat tizimi, tavakkalchiliklarni boshqarish va komplayens-nazoratni takomillashtirish. Undiruv va muammoli kreditlar bilan ishlash bo‘yicha samarali tizimni shakillantirish.
Chet – el kapitali ishtirokidagi “Hamkorbank” aksiyadorlik tijorat bankining 2019 yil uchun biznes rejasi

2019 yil uchun Biznes rejani asosiy parametrlari:

 

 • Bank aktivlari 31% ga o‘stirgan holda, uning qoldig‘ini 9,0 trln. so‘mga yetkazish;

 • Kredit qo‘yilmalarini 40% ga o‘stirgan holda, uning qoldig‘ini 7,0 trln. so‘mga yetkazish;

 • Aholi va xo‘jalik yurituvchi sub'yektlardan jalb qilinadigan depozitlar qoldig‘ini 26% ga oshirish;
 • 2019 yilda 290 mlrd.so‘mdan kam bo‘lmagan sof foyda olish.
 • Aktivlar samaradorlik ko‘rsatqichini (ROAA) 3,1% ga yetkazish.

2019 yil uchun ustuvor vazifalar:


 1. Bankni bozordagi yetakchiligini saqlab qolgan holda kompleks rivojlantirish va biznesni mustahkam tuzilmasini shakllantirish;
 2. Chakana biznesni ustuvor rivojlantirish va takomillashtirish. Taqdim etilayotgan chakana xizmatlarni xajmini oshirish va sifatini yaxshilash;
 3. Raqamli bankingga bosqichma-bosqich o‘tish uchun sharoit yaratish bo‘yicha tayyorgarlik ishlarini olib borish;
 4. Bankni aktiv amaliyotlarini rivojlanishini va samaradorligini ta’minlash. Mikromoliyalash va kichik kreditlashni rivojlantirish. Mikromoliyalashni kredit portfelidagi ulushini 47 foizga yetkazish;
 5. Moliya instrumentlarini kengaytirish orqali valyuta amaliyotlarini ulushini oshirish;
 6. Biznes-jarayonlarni optimallashtirish;
 7. Bank resurslarini tizimli boshqarish jarayonini takomillashtirish;
 8. Bank maxculotlari va xizmatlarini sotish tizimini samaradorligini oshirish;
 9. Boshqaruv xisobini takomillashtirish, bank va uni tarkibiy tuzilmalarini xarajatlarini Bosh bank va filiallar kesimida optimallashtirish;
 10. Bank menejderlari va mutaxassislarini xarakatini bank muvofaqiyatiga qayta yo‘naltirish orqali malakasi va professionallik darajasini oshirish;
 11. Risk-menedjment va ichki nazorat tizimini takomillashtirish hamda samaradorligini oshirish.Oxirgi yangilanish sanasi: 30.08.2021 y.HAMKOR MOBILEO'z mablag'ingiz ustida
nazorat qulayligi

HAMKOR MOBILEBir vaqtni o'zida bir nechta kartalarni
boshqarish

HAMKOR MOBILEOmonatlarni onlayn tarzda
rasmiylashtirish

HAMKOR MOBILETo’lovlarni uyingizdan
chiqmasdan amalga oshiring.