Korporativ boshqaruv

Samarali korporativ boshqarish bankning muvaffaqqiyatli faoliyatining muxim sharti xisoblanadi, barqaror rivojlanishni aniqlovchi, aksiyadorlar, mijozlar va boshqa aloqador shaxslarning xuquqlari va xaqlarini ximoya qiluvchi, moliyaviy tashkilotning faoliyatini oshirish soxasidagi eng muxim yo'nalishi bo'lib xizmat qiladi.


Bank faoliyati turli risklar bilan bog'likdir. Shu bois korporativ boshqarishga va ichki nazoratga mukammal yondashuv zaruriyati mavjud. Ichki nazoratning aniq tizimini o'rnatish uchun bank risklar tavsifining tulik va doimiy baxolashini o'tkazadi.


Bankda boshqarishning yuqori organi - aksiyadorlar umumiy yig'ilishi, bank Kengashi va mustaqil a'zolari, bank Boshqaruvi, xamda Taftish Komissiyasi, Boshqaruv qoshidagi 5ta Qo'mita va Kengash qoshidagi Kengash a'zolari kiruvchi 5ta Qo'mitani o'z ichiga olgan korporativ boshqarishning mukammal tuzilmasi ishlamoqda.


Bank Kengashi qoshidagi Qo'mitalar:
 • Strategik rejalashtirish, rivojlantirish va korporativ boshqarish Qo'mitasi
 • Audit va risklar Qo'mitasi
 • Tayinlash va rag'batlantirish Qo'mitasi
 • Tavakallchilikni boshqarish qo'mitasi
 • Nizolarni boshqarish qo'mitasi


Bank Boshqaruvi qoshidagi Qo'mitalar:
 • Aktivlar, passivlar va moliyaviy risklarni boshqarish Qo'mitasi
 • Ikki darajali kredit Qo'mitalari
 • Investitsiya Qo'mitasi
 • Tariflar va maxsulotlar qo'mitasi
 • "Informatsion texnologiyalar va innovatsion g'oyalar" Qo'mitasi


Boshqarishning barcha tuzilmalari bank biznesining ajralmas qismi xisoblangan risklarni kamaytirish va oldini olish uchun mo'ljallangan.


Aktivlar, passivlar va moliyaviy risklarni boshqarish tizimi bankning barqarorligini va bank operatsiyalarini rentabelligini quvvatlashning asosiy omili xisoblanadi. Qo'mitaning asosiy vazifalari:
 • Bank Boshqaruviga uning moliyaviy risklarni taxlili va boshqarish tizimlarining mukammallashtirish va mustaxkamlashni nazorat qilish soxasidagi tartibga soluvchi va nazorat qiluvchi funktsiyalarini amalga oshirishiga ko'maklashadi
 • Likvidlilikni samarali boshqarish maqsadida bankning optimal likvidligini qo'llash, yuqori daromadlilik, moliyaviy yo'qotishlarni kamaytirish, va bankning turli bo'linmalari faoliyatini muvofiqlashtirishni xisobga olgan xolda bankning moliyaviy rivojanishining asosiy yo'nalishlarini aniqlash
 • Aktivlar va passivlarning optimal va mos kelgan tuzilmasi tanlash
 • Moliyaviy oqimlarni o'lchovli boshqarish


Bankda faoliyat ko'rsatayotgan ikkita kredit qo'mitalar kredit risklar darajasini maksimal pasaytirishni ta'minlash uchun xizmat qiladi. Ularning vazifalari:
 • Bankning aktiv amaliyotlari bo'yicha siyosat va protseduralarni ko'rib chiqish, tasdiqlash va mos kelishini ta'minlash
 • Diversifikasiya va kredit riski darajasini boshqarish maqsadida kredit risklarning limitlarini belgilash
 • Barcha aktiv amalyotlarni o'tkazish to'g'riligi ustidan nazorat o'rnatish
 • Kredit portfelini taxlili, uning sifati, daromadlilik darajasi, diversifikasiyasi, mos keluvchi zaxiralarni tashkil etish ustidan nazoratni ta'minlash, riskni kamaytirish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqish va qo'llash


Bankning investision faoliyati kengayishi sababli tashkil topgan investision qo'mita ham muxim o'rin tutadi. U quyidagi funksiyalarni bajaradi:
 • Shu'ba kompaniyalar faoliyati samaradorligini o'sishida taxlil va ko'maklashish
 • Daromadlilikni oshirish maqsadida investitsiyalar xajmini kengaytirish
 • Investitsiyalar bozorini xos taxlilini o'tkazish2013 yilda tariflar va bank maxsulotlari bo'yicha qo'mita tuzilgan bo'lib, uning asosiy vazifalari quyidagilardir:
 • Filiallar va bank bo'linmalariga taklif qilinayotgan amaldagi va loyixa xolatidagi tarif va xizmatlar tizimlarining o'zgartirish va qo'shimchalarini kurib chiqish va tasdiqlash
 • Bank xizmatlari va maxsulotlari uchun narx strategiyasini tasdiqlash
 • Bank xizmatlari va maxsulotlari uchun tariflarni tasdiqlash
 • Bank xizmatlari bozorida bank xizmatlarining raqobatbardoshligini ta'minlash
 • Maxsulotlar daromadligini oshishiga ko'maklashish
 • Bank mijozlarining ko'nikish darajasini oshirishga ko'maklashish


2013 yilda informatsion texnologiyalar va innovatsion g'oyalar qo'mitasi faoliyati ishga tushgan va mukamallashtirilgan, uning asosiy vazifalari quyidagicha:
 • Operatsion zararlarni kamaytirish masalalari bo'yicha faoliyatning asosiy va ustivor yo'nalishlarini aniqlash
 • Bankning informatsion texnologiyalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha asosiy va ustivor yo'nalishlarini aniqlash
 • Informatsion texnologiyalar qismida korporativ boshqaruv protseduralarining informatsion tiniqligi va samaradorligini oshirish
 • Yangiliklar (Innovatsiyalar) joriy qilish bo'yicha qarorlar qabul qilish


HAMKOR MOBILEO'z mablag'ingiz ustida
nazorat qulayligi

HAMKOR MOBILEBir vaqtni o'zida bir nechta kartalarni
boshqarish

HAMKOR MOBILEOmonatlarni onlayn tarzda
rasmiylashtirish

HAMKOR MOBILETo’lovlarni uyingizdan
chiqmasdan amalga oshiring.